Velký test finanční gramotnosti

0%
14

Na vyplnění testu máte 60 minut. Poté se test sám ukončí s otázkami, které jste stihli zodpovědět.

Váš čas vypršel, pokud jste test nestihli, trvá vám příliš dlouho, vypátrat správné odpovědi a ve vzdělání máte dost mezer.


Finanční gramotnost pro pokročilé

Velký test finanční gramotnosti pro poradce, finanční profesionály a zkušené investory.

 

Otázky mají buď pouze jednu správnou odpověď (kolečko), nebo několik správných odpovědí (čtvereček), nebo jsou všechny odpovědi správné (čtvereček).

Vaši odpověď nelze změnit, proto se  dobře rozmyslete, před tím než vyberete správnou odpověď!

1 / 77

Při určování výše pojistné částky pro případ invalidity, musíme zohlednit následující:

2 / 77

Pro poplatek za správu v podílovém fondu platí:

3 / 77

Je možné uzavřít pojištění nemovitosti (rodinného domu) na obvyklou (tržní) cenu?

4 / 77

Na co všechno by měl člověk myslet, pokud s plánuje pořídit nemovitost na úvěr?

5 / 77

Podle odhadů Českého statistického úřadu (ČSÚ), bude během příštích desetiletí:

6 / 77

Vyberte nevýhody stavebního spoření.

7 / 77

Jaká je finanční gramotnost lidí v ČR?

8 / 77

Výhody rizikového životního pojištění (RŽP).

9 / 77

Jakou přidanou hodnotu pro klienta bude mít dostatečné a optimalizované zajištění příjmů?

10 / 77

Vyberte aktiva - majetek, který generuje další příjem.

11 / 77

Jaká bude vaše spoluúčast v případě, že máte pojištění sjednáno se spoluúčastí 10 % / 10 000 Kč. Škoda na vozidle způsobená požárem byla vyčíslena 49.000 Kč.

12 / 77

Co platí pro tzv. "předdůchod" v rámci doplňkového penzijního spoření (DPS)?

13 / 77

Jaké předměty pojištění mohou být pojištěny v rámci pojištění nemovitosti?

14 / 77

Finanční náhrada, při plnění pojistné události z životního pojištění, je vždy:

15 / 77

V čem se liší transformovaný penzijní fond (TPF nebo "staré penzijko") a doplňkové penzijní spoření (DPS, nebo "nové penzijko")?

16 / 77

Jaké bude plnění pojišťovny v případě, že se bude klient 6 měsíců léčit s nemocí, a má sjednáno připojištění pracovní neschopnosti s denní dávkou ve výši 650 Kč / den, s plněním od 60. dne.

17 / 77

Vyberte výhody bezpečného financování nemovitosti (kombinace snížení splátky úvěru a investice rozdílu splátek).

18 / 77

Vyberte kvality profesionála.

19 / 77

Jaké bude plnění pojišťovny v případě úrazu s poškozením ve výši 80 %, v případě že máte sjednáno pojištění trvalých následků úrazu (TNÚ) na pojistnou částku 1.000.000 Kč s lineárním plněním a na pojistnou částku 1.000.000 Kč s progresivním plněním se 4 násobnou progresí.

20 / 77

Mezi aktuální cenou akcie a vyplacenou dividendou je:

21 / 77

Investiční trojúhelník, v souvislosti s investováním, popisuje tyto vztahy:

22 / 77

Před 10 dny jste zakoupili auto v autobazaru a tam vám při prodeji sjednali také povinné ručení. Vy však máte možnost uzavřít mnohem výhodnější nabídku. Z níže uvedených možností vyberte nejvhodnější způsob, jak původní pojistnou smlouvu ukončit tak, aby jste zaplatili co nejméně.

23 / 77

Vyberte, na co nelze čerpat účelový hypoteční úvěr (spotřebitelský úvěr na bydlení).

24 / 77

Kdo může být emitentem podílového listu?

Vyberte aktivity, kterými poradce zlepšuje své jméno na trhu, zvyšuje povědomí okolí o své práci, a zvyšuje pravděpodobnost, že ho klienti  budou doporučovat a vyhledávat.

25 / 77

Co všechno patří do osobního marketingu poradce?

26 / 77

Komu je hrazeno pojistné plnění z povinného ručení?

27 / 77

Určete jak vysoké pojistné plnění, by klient obdržel v případě částečné škody na nemovitosti, ve výši 600.000 Kč. Současná nová cena rodinného domu je 5.000.000 Kč. Ve 12 let staré pojistné smlouvě, je pojistná částka sjednána ve výši 2.500.000 Kč (bez indexace).

28 / 77

Jaký je hlavní úkol poradce?

29 / 77

Zákonné pojištění vkladů v bankách kryje prostředky do:

30 / 77

Jaké předměty pojištění mohou být pojištěny v rámci pojištění domácnosti?

31 / 77

Určete datum, do kterého je nutné doručit pojišťovně výpověď ke konci pojistného období, aby byla pojistná smlouva vypovězena ještě v tomto roce. Počátek pojistné smlouvy byl 14.8.2019.

32 / 77

Jaký hypoteční úvěr byste mohli využít, pokud byste jím chtěli financovat koupi auta?

33 / 77

Co znamená LTV 80 % při odhadní ceně nemovitosti 3,4 mil Kč?

34 / 77

Vyberte výhody stavebního spoření.

35 / 77

Jakým způsobem jsou zajištěny vklady u tzv. „peer-to-peer“ poskytovatelů půjček? (půjčky „jeden druhému“ přes internet)?

36 / 77

Kdo je to podnikatel?

37 / 77

Co je to podpojištění?

38 / 77

Jaký je rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním? Pokud byl klient jediným viníkem nehody, kde došlo k poškození protijedoucího vozidla a vozidla klienta. Kdo a z jakého pojištění by byl pojišťovnou odškodněn?

39 / 77

Co znamená zkratka LTV (loan to value) a jaké doporučení k maximální výši LTV, při poskytování hypotečních úvěrů, vydala ČNB?

40 / 77

Jaká je v současné době průměrná výše tzv. náhradového poměru u starobních důchodů (poměr výše průměrného starobního důchodu, k výši průměrné čisté mzdy)?

41 / 77

Jak vysoké pojistné plnění lze očekávat v případě, že bylo pojištění sjednáno se spoluúčastí ve formě integrální franšízy ve výši 5 % / 5 000 Kč a škoda činí 33.000 Kč.

42 / 77

Co znamená pojem akontace?

43 / 77

K čemu slouží pojištění odpovědnosti zaměstnance?

44 / 77

Do čeho investují prostředky transformované penzijní fondy (staré penzijko)?

45 / 77

Co patří mezi činnosti podnikatele?

46 / 77

Co je kreditní karta a k čemu slouží?

47 / 77

Vztahuje se povinné ručení i na škody způsobené na rodinných příslušnících viníka nehody (tedy pojištěného)?

48 / 77

Byla by z povinného ručení hrazena škoda v tomto případě? Viník způsobí autonehodu, která zapříčiní, že materiál nebude do továrny doručen včas a továrna tak nemůže vyrábět. Tím dojde k velké škodě prostřednictvím ušlého zisku. Bude tento ušlý zisk hrazen z pojištění?

49 / 77

Nevýhody investičního životního pojištění (IŽP).

50 / 77

Vyberte výhody práce ve finančním poradenství.

51 / 77

Co je to "HYPOINDEX"?

52 / 77

Kde najdete hodnotu ukazatele celkové nákladovosti (TER) u konkrétního podílového fondu?

53 / 77

Jaká je maximální výše nákladů, které zaměstnanci může zaměstnavatel naúčtovat v případě, že mu způsobí škodu. Tato částka je zároveň doporučeným limitem, pro stanovení pojistné částky v pojištění odpovědnosti zaměstnance.

54 / 77

Co je to americká hypotéka a jaká je její největší nevýhoda.

55 / 77

Jak správně nakládat s měsíčním příjmem a tokem peněz (cash-flow)?

56 / 77

Výhody investičního životního pojištění (IŽP).

57 / 77

Do čeho může investovat prostředky penzijní fond v rámci doplňkového penzijního spoření (nové penzijko)?

58 / 77

Co je typické pro strategii průměrování nákladů (dollar cost averaging)?

59 / 77

Jakého zhodnocení dosáhnete při investování 100.000 Kč s úrokem 5 % ročně na 5 let v případě jednoduchého a v případě složeného úročení (úroky z úroků)?

60 / 77

Co je základním principem diverzifikace portfolia dle Moderní teorie portfolia od Harry Markowitz z 50. let 20 století.

61 / 77

Jaké kvality, by měl splňovat finanční poradce?

62 / 77

Co znamená pojem „nová cena“?

63 / 77

Pokud průměrná inflace v ČR dlouhodobě pohybuje okolo 3%, znamená to:

64 / 77

Co je to nabývací titul nebo také list vlastníka?

65 / 77

Co znamená pojem „časová cena“?

66 / 77

Nevýhody rizikového životního pojištění (RŽP).

67 / 77

Klient si sám před 9 dny přes internetový srovnávač sjednal povinné ručení (s počátkem až za 2 měsíce), ale Vy pro něj máte výhodnější nabídku. Jak je možné pojistnou smlouvu ukončit tak, aby to pro klienta znamenalo co nejnižší náklady?

68 / 77

Jaké jsou podmínky pro přiznání státní podpory na penzijním spoření.

69 / 77

Vyberte pasiva - majetek, který generuje další náklady.

70 / 77

Co znamená pojem „obvyklá cena“?

71 / 77

Je možné standardně sjednat povinné ručení na vozidlo, které je registrováno v zahraničí?

72 / 77

Co znamená termín „fixace“ u hypotečního úvěru?

73 / 77

Co se v autopojištění označuje zkratkou GAP?

74 / 77

Co znamená často používaná zkratka RPSN?

75 / 77

Na čem je založena metoda průběžného financování důchodů, tedy dnešní důchodový systém v ČR?

76 / 77

Maximální výše státního příspěvku na penzijní spoření je:

77 / 77

Správná struktura financí - finanční pyramida jistot rodiny.

Abychom vám mohli zaslat výsledky testu a certifikát o jeho absolvování, vyplňte prosím své kontaktní údaje.

Your score is

0%