Velký test finanční gramotnosti

0%
15

Na vyplnění testu máte 60 minut. Poté se test sám ukončí s otázkami, které jste stihli zodpovědět.

Váš čas vypršel, pokud jste test nestihli, trvá vám příliš dlouho, vypátrat správné odpovědi a ve vzdělání máte dost mezer.


Finanční gramotnost pro pokročilé

Velký test finanční gramotnosti pro poradce, finanční profesionály a zkušené investory.

 

Otázky mají buď pouze jednu správnou odpověď (kolečko), nebo několik správných odpovědí (čtvereček), nebo jsou všechny odpovědi správné (čtvereček).

Vaši odpověď nelze změnit, proto se  dobře rozmyslete, před tím než vyberete správnou odpověď!

1 / 77

Co patří mezi činnosti podnikatele?

2 / 77

Co znamená pojem „časová cena“?

3 / 77

Co znamená termín „fixace“ u hypotečního úvěru?

4 / 77

Do čeho investují prostředky transformované penzijní fondy (staré penzijko)?

5 / 77

Co je typické pro strategii průměrování nákladů (dollar cost averaging)?

6 / 77

Jaká je maximální výše nákladů, které zaměstnanci může zaměstnavatel naúčtovat v případě, že mu způsobí škodu. Tato částka je zároveň doporučeným limitem, pro stanovení pojistné částky v pojištění odpovědnosti zaměstnance.

7 / 77

Vyberte výhody práce ve finančním poradenství.

8 / 77

K čemu slouží pojištění odpovědnosti zaměstnance?

Vyberte aktivity, kterými poradce zlepšuje své jméno na trhu, zvyšuje povědomí okolí o své práci, a zvyšuje pravděpodobnost, že ho klienti  budou doporučovat a vyhledávat.

9 / 77

Co všechno patří do osobního marketingu poradce?

10 / 77

Výhody investičního životního pojištění (IŽP).

11 / 77

V čem se liší transformovaný penzijní fond (TPF nebo "staré penzijko") a doplňkové penzijní spoření (DPS, nebo "nové penzijko")?

12 / 77

Na co všechno by měl člověk myslet, pokud s plánuje pořídit nemovitost na úvěr?

13 / 77

Co je základním principem diverzifikace portfolia dle Moderní teorie portfolia od Harry Markowitz z 50. let 20 století.

14 / 77

Co je to nabývací titul nebo také list vlastníka?

15 / 77

Byla by z povinného ručení hrazena škoda v tomto případě? Viník způsobí autonehodu, která zapříčiní, že materiál nebude do továrny doručen včas a továrna tak nemůže vyrábět. Tím dojde k velké škodě prostřednictvím ušlého zisku. Bude tento ušlý zisk hrazen z pojištění?

16 / 77

Investiční trojúhelník, v souvislosti s investováním, popisuje tyto vztahy:

17 / 77

Vyberte aktiva - majetek, který generuje další příjem.

18 / 77

Jaká je v současné době průměrná výše tzv. náhradového poměru u starobních důchodů (poměr výše průměrného starobního důchodu, k výši průměrné čisté mzdy)?

19 / 77

Jakého zhodnocení dosáhnete při investování 100.000 Kč s úrokem 5 % ročně na 5 let v případě jednoduchého a v případě složeného úročení (úroky z úroků)?

20 / 77

Co znamená často používaná zkratka RPSN?

21 / 77

Na čem je založena metoda průběžného financování důchodů, tedy dnešní důchodový systém v ČR?

22 / 77

Při určování výše pojistné částky pro případ invalidity, musíme zohlednit následující:

23 / 77

Maximální výše státního příspěvku na penzijní spoření je:

24 / 77

Jaké předměty pojištění mohou být pojištěny v rámci pojištění domácnosti?

25 / 77

Vyberte nevýhody stavebního spoření.

26 / 77

Je možné standardně sjednat povinné ručení na vozidlo, které je registrováno v zahraničí?

27 / 77

Kde najdete hodnotu ukazatele celkové nákladovosti (TER) u konkrétního podílového fondu?

28 / 77

Jaké bude plnění pojišťovny v případě, že se bude klient 6 měsíců léčit s nemocí, a má sjednáno připojištění pracovní neschopnosti s denní dávkou ve výši 650 Kč / den, s plněním od 60. dne.

29 / 77

Komu je hrazeno pojistné plnění z povinného ručení?

30 / 77

Jaké bude plnění pojišťovny v případě úrazu s poškozením ve výši 80 %, v případě že máte sjednáno pojištění trvalých následků úrazu (TNÚ) na pojistnou částku 1.000.000 Kč s lineárním plněním a na pojistnou částku 1.000.000 Kč s progresivním plněním se 4 násobnou progresí.

31 / 77

Co se v autopojištění označuje zkratkou GAP?

32 / 77

Jaké předměty pojištění mohou být pojištěny v rámci pojištění nemovitosti?

33 / 77

Pro poplatek za správu v podílovém fondu platí:

34 / 77

Jakým způsobem jsou zajištěny vklady u tzv. „peer-to-peer“ poskytovatelů půjček? (půjčky „jeden druhému“ přes internet)?

35 / 77

Jakou přidanou hodnotu pro klienta bude mít dostatečné a optimalizované zajištění příjmů?

36 / 77

Nevýhody investičního životního pojištění (IŽP).

37 / 77

Do čeho může investovat prostředky penzijní fond v rámci doplňkového penzijního spoření (nové penzijko)?

38 / 77

Co znamená zkratka LTV (loan to value) a jaké doporučení k maximální výši LTV, při poskytování hypotečních úvěrů, vydala ČNB?

39 / 77

Nevýhody rizikového životního pojištění (RŽP).

40 / 77

Je možné uzavřít pojištění nemovitosti (rodinného domu) na obvyklou (tržní) cenu?

41 / 77

Co je to podpojištění?

42 / 77

Kdo je to podnikatel?

43 / 77

Zákonné pojištění vkladů v bankách kryje prostředky do:

44 / 77

Co je to "HYPOINDEX"?

45 / 77

Finanční náhrada, při plnění pojistné události z životního pojištění, je vždy:

46 / 77

Co platí pro tzv. "předdůchod" v rámci doplňkového penzijního spoření (DPS)?

47 / 77

Vyberte výhody bezpečného financování nemovitosti (kombinace snížení splátky úvěru a investice rozdílu splátek).

48 / 77

Co je kreditní karta a k čemu slouží?

49 / 77

Jaké jsou podmínky pro přiznání státní podpory na penzijním spoření.

50 / 77

Kdo může být emitentem podílového listu?

51 / 77

Pokud průměrná inflace v ČR dlouhodobě pohybuje okolo 3%, znamená to:

52 / 77

Jaký hypoteční úvěr byste mohli využít, pokud byste jím chtěli financovat koupi auta?

53 / 77

Jaký je rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním? Pokud byl klient jediným viníkem nehody, kde došlo k poškození protijedoucího vozidla a vozidla klienta. Kdo a z jakého pojištění by byl pojišťovnou odškodněn?

54 / 77

Správná struktura financí - finanční pyramida jistot rodiny.

55 / 77

Určete jak vysoké pojistné plnění, by klient obdržel v případě částečné škody na nemovitosti, ve výši 600.000 Kč. Současná nová cena rodinného domu je 5.000.000 Kč. Ve 12 let staré pojistné smlouvě, je pojistná částka sjednána ve výši 2.500.000 Kč (bez indexace).

56 / 77

Jak správně nakládat s měsíčním příjmem a tokem peněz (cash-flow)?

57 / 77

Mezi aktuální cenou akcie a vyplacenou dividendou je:

58 / 77

Jaká bude vaše spoluúčast v případě, že máte pojištění sjednáno se spoluúčastí 10 % / 10 000 Kč. Škoda na vozidle způsobená požárem byla vyčíslena 49.000 Kč.

59 / 77

Vyberte kvality profesionála.

60 / 77

Vyberte, na co nelze čerpat účelový hypoteční úvěr (spotřebitelský úvěr na bydlení).

61 / 77

Co znamená pojem akontace?

62 / 77

Před 10 dny jste zakoupili auto v autobazaru a tam vám při prodeji sjednali také povinné ručení. Vy však máte možnost uzavřít mnohem výhodnější nabídku. Z níže uvedených možností vyberte nejvhodnější způsob, jak původní pojistnou smlouvu ukončit tak, aby jste zaplatili co nejméně.

63 / 77

Co je to americká hypotéka a jaká je její největší nevýhoda.

64 / 77

Vztahuje se povinné ručení i na škody způsobené na rodinných příslušnících viníka nehody (tedy pojištěného)?

65 / 77

Jaké kvality, by měl splňovat finanční poradce?

66 / 77

Výhody rizikového životního pojištění (RŽP).

67 / 77

Podle odhadů Českého statistického úřadu (ČSÚ), bude během příštích desetiletí:

68 / 77

Jaký je hlavní úkol poradce?

69 / 77

Co znamená pojem „obvyklá cena“?

70 / 77

Klient si sám před 9 dny přes internetový srovnávač sjednal povinné ručení (s počátkem až za 2 měsíce), ale Vy pro něj máte výhodnější nabídku. Jak je možné pojistnou smlouvu ukončit tak, aby to pro klienta znamenalo co nejnižší náklady?

71 / 77

Co znamená LTV 80 % při odhadní ceně nemovitosti 3,4 mil Kč?

72 / 77

Jak vysoké pojistné plnění lze očekávat v případě, že bylo pojištění sjednáno se spoluúčastí ve formě integrální franšízy ve výši 5 % / 5 000 Kč a škoda činí 33.000 Kč.

73 / 77

Jaká je finanční gramotnost lidí v ČR?

74 / 77

Vyberte výhody stavebního spoření.

75 / 77

Co znamená pojem „nová cena“?

76 / 77

Určete datum, do kterého je nutné doručit pojišťovně výpověď ke konci pojistného období, aby byla pojistná smlouva vypovězena ještě v tomto roce. Počátek pojistné smlouvy byl 14.8.2019.

77 / 77

Vyberte pasiva - majetek, který generuje další náklady.

Abychom vám mohli zaslat výsledky testu a certifikát o jeho absolvování, vyplňte prosím své kontaktní údaje.

Your score is

0%